Podmienky použitia

Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie akejkoľvek časti bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa servera slovenskovpohybe.sk je zakázané, pokiaľ nie je uvedené inak.

Prehlásenie

Prevádzkovatel servera slovenskovpohybe.sk vyvíja maximálne úsilie v snahe dosiahnuť plnej použiteľnosti, správnosti a úplnosti obsahu týchto stránok. Nenesie však zodpovednosť za následné škody alebo ujmy, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nedostupnosti týchto stránok alebo využitím či zneužitím akejkoľvek informácie z týchto stránok.

Obsah

Dokumenty a grafika uverejnená na tomto serveri môže obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Informácie sú priebežne dopľňané a menené. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek robiť vylepšenia a/alebo úpravy do produktov a postupov, ktoré sú tu popísané.

Tieto stránky môžu obsahovať informácie vzťahujúce sa k rôznym zdravotným rizikám, chorobám, lekárskym postupom a kondičným podmienkam. Tieto informácie majú len informatívny charakter a nemôžu byť a ani nie sú mienené ako náhrada za profesionálnu starostlivosť. Nie je možné ich používať k diagnostikovaniu zdravotných a kondičných problémov. Ak máte, alebo sa domnievate, že budete mať zdravotné problémy, vždy ich prekonzultujte so svojím praktickým alebo odborným lekárom.

Odkazy

Obsah týchto stránok môže obsahovať odkazy, ktoré Vám dovolia opustiť tieto stránky a prejsť na stránky tretích strán. Prevádzkovateľ servera slovenskovpohybe.sk nezodpovedá za obsah týchto stránok a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy na základe prístupu k týmto stránkam. Uvedenie takýchto odkazov na týchto stránkach, nevyhnutne neznamená, že prevádzkovateľ servera slovenskovpohybe.sk tieto stránky podporuje, schvaľuje ich obsah, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich presadzuje.

Užívateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že služby Serveru slovenskovpohybe.sk môžu zahŕňať prepojenie na iné webové servery (ďalej len Prepojené servery). Prepojené servery nie sú kontrolované Správcom a tento nie je zodpovedný za obsah žiadneho prepojeného serveru, ani za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na stránkach Prepojených serverov, ani za žiadne zmeny či aktualizácie Prepojených serverov. Správca nie je zodpovedný za žiadnu formu prenosu prijatého od akéhokoľvek Prepojeného serveru. Zahrnutie týchto prepojení do služieb Serveru neznamená, že by Správca schvaľoval obsah týchto serverov alebo bol v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľmi. Užívateľ nesie zodpovednosť za to, že sa zoznámil s podmienkami, za ktorých je možné tieto servery používať a je zodpovedný za dodržiavanie týchto podmienok.

Osobné údaje

Akékoľvek osobné údaje, ktoré návštevník tejto stránky poskytne vyplnením formulára alebo iným spôsobom na týchto stránkach, týmto dáva súhlas ku spracovaniu týchto údajov. Tieto osobné údaje majú napomôcť k zlepšeniu obsahu týchto stránok a môžu byť tiež využité ku kontaktu s Vami a/alebo k zasielaniu informácií, o ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať a byť pre Vás užitočné. Vaše informácie môžu byť prevedené na spracovanie a použité našou spoločnosťou aj v iných krajinách, ale Vaše osobné dáta nepredávame, nerozširujeme a neposkytujeme inému subjektu.

Aj keď prevádzkovateľ servera slovenskovpohybe.sk môže z času na čas sledovať, alebo kontrolovať dikusie, odkazy atď. uverejňované na týchto stránkach striktne odmieta akékoľvek záväzky a povinnosti v tomto smere. Prevádzkovateľ servera slovenskovpohybe.sk zároveň nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek materiálov poskytnutých užívateľmi v rámci diskusií, odkazov atď. Prevádzkovateľ servera slovenskovpohybe.sk si však vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek materiál, odkaz alebo komentár, alebo jeho časť, poskytnutý v rámci týchto stránok.

Na týchto stránkach je zakázané uverejňovať alebo zasielať akékoľvek nezákonné alebo neetické materiály.

Inzercia tretích strán

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

O projekte

Nekomerčný - čistý spôsob, ako zmobilizovať všetkých Slovákov k pohybu ale nie hocijakému - pravidelnému - iba vtedy to má efekt.

Myšlienka je úplne jednoduchá - ľudia, ktorí sa pravidelne hýbu bývajú zriedkavejšie chorí a častejšie spokojní :-) Toť vsjo - nič viac - nič menej.

Zapojte sa aj Vy

Pripojte sa teda, Vy "ambasádori" športu a pridajte do zoznamu športovisko, športový klub alebo iba miesto, kde sa záujemci o pohyb môžu s vami rozhýbať

 
sledujte nás aj na FACEBOOKu

Kto?

V prvom rade chceme zmobilizovať všetkých cvičiteľov, trénerov, nadšencov športu - či už organizovaných alebo neorganizovaných - či už to robíte ako svoj koníček alebo ako svoju prácu.

Potrebujeme úplne všetkých!
Bez Vás "ambasádorov" pohybu to jednoducho nejde !!!